>>Tarikh akhir Pendaftaran Semula anak kelahiran 2012 dilanjutkan kepada 15.01.18

>>Tarikh akhir penerimaan Borang Pendaftaran Baru anak kelahiran 2013 ialah pada 28.02.18