[ Statistik MES ]
Statistik MES dari 2008 hingga 31.07.2016
Posting pada:  2016/8/22 8:50:00 ( 480 kali di baca )

1. Jumlah Pembayaran Program MES sehingga 31.07.2016**NOTA**

*Jumlah Penerima Faedah Program Bekalan Air Percuma Bagi 20 Meter Padu (M3) Pertama adalah merupakan bilangan pengguna meter individu dan ia juga termasuk pengguna yang diberikan kemudahan kupon percuma

*Maklumat-maklumat tersebut diperolehi daripada agensi pengendali MES seperti yang disenaraikan.

*Program Hijrah Selangor merupakan gabungan Skim Mikrokredit Selangor (SkimSel) dan Skim Mikrokredit Miskin Bandar (MiMBAR) yang telah dilancarkan pada bulan Mac 2015
Share |


Bantuan SEGERA

Statistik Tunas

img_3057250da73a47e9f1.jpg

Pra-Daftar Pemilik Tadika

pradaftar.png

Semak Permohonan

pendaftaran.png
kemaskini.png
semakan.png

Pautan

img_26255002db88cd0ca.png
img_212385002dd044090c.png
img_188055002de57ae33f.png